Podziękowanie za udział w II Konferencji Naukowo – Szkoleniowej EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA XXI WIEKU