III Zjazd Naukowy Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej