Zaproszenie do udzielenia Patronatu Honorowego dla III Forum Zakażeń