IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej