Stanowisko Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali