Podziękowania dla Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali