Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego