BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA 29.09.2022 w czwartek o godzinie 18:00