Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Sterylizacji Medycznej