Posiedzenie Kapituły PROGRAMU GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY