Program VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej