Zaproszenie do Kapituły Programu Gwarant Czystości i Higieny