Praktyczne aspekty zmian ustawy PZP – wpływ na organizację pracy podmiotu leczniczego i farmaceuty