Panel ekspercki Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie podczas Forum Zakażeń ONLINE