ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 października 2020 r.