Współpraca z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym