Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r.